Korisne informacije

Informacije: +382 (0)32 671 337
JAT poslovnica (aerodrom): +382 (0)32 671 186
Carina: +382 (0)32 671 528
Montenegro Airlines: +382 (0)32 670 500
 
POMORSKI SAOBRAĆAJ
Tivat nema direktne brodske linije sa centrima u Italiji, medjutim preko luke u Baru udaljene 65 km, postoji mogućnost korišćenja ove vrste prevoza redovnim linijama za Bari. Prostrana tivatska riva pruža nautičarima mogućnost privezišta manjih brodica  i jahti, a marina Kalimanj raspolaže sa 330 vezova za smještaj barki  i drugih plovila.
Prekookeanska plovidba Bar: +382 (0)30 312 366, 311 645
 
ZELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ
Odvija se glavnim zeljeznickim pravcem Bar-Podgorica-Beograd.
Zeljeznicka stanica Bar: +382 (0)30 312 210
Zeljeznicka stanica Podgorica: +382 (0)20 633 663
 
DRUMSKI SAOBRAĆAJ
Tivat je povezan sa velikim brojem medjugradskih linija, (redovnim  i sezonskim). U lokalnom saobraćaju možete putovati u naselja Radovići, Krasići, Lepetane  i Brda (Ostrvo cvijeća).
Autobuska stanica Tivat: +382 (0)32 672- 620
Red TAXI - 19729
www.redtaxikotor.com
Cijena: 0,80e/1km